Schrijf je in

Altijd bereikbaar via 085-0160238

Altijd bereikbaar via 085-0160238

15/11/2021

Wat zijn Wlz en Pgb precies?

Veelgestelde vragen gaan over de termen Wlz en Pgb. Daarom leggen wij u in deze blog u uit wat deze termen betekenen en gaan we dieper in op de rol van Omzorg als het gaat over Wlz of Pgb. En daarmee helpen we u weer een stukje verder!

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die 24 uur per dag toezicht of zorg in nabijheid nodig hebben. Een indicatie voor zorg uit de Wlz kan door u als mantelzorger en tevens vertegenwoordiger voor uw naaste worden aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Een zogenaamd zorgprofiel wordt dan voor uw naaste vastgesteld.

Voorwaarden voor het aanvragen van een indicatie vanuit de Wlz zijn:

 • – Uw naaste heeft behoefte aan 24 uur per dag toezicht of zorg in de nabijheid.
 • – Het is duidelijk dat deze zorgbehoefte blijvend is, ofwel levenslang.
 • – De zorg is nodig vanwege een lichamelijke ziekte of beperking, dementie, een verstandelijke beperking, een zintuiglijke beperking of een psychische aandoening.

Zodra er een indicatie is vanuit de Wlz geldt ook een eigen bijdrage aan het CAK.

Persoonsgebonden budget (Pgb)

Uw naaste kan vanuit de Wlz zorg ontvangen via zorg in natura of kan worden ingekocht vanuit een persoonsgebonden budget (Pgb). In geval van zorg in natura gaat de financieringsstroom buiten uw naaste om. Via een Pgb ontvangt degene die zorg behoeft een bedrag op jaarbasis waar de zorg mee kan worden ingekocht.

Het aanvragen van een Pgb gaat via het regionale zorgkantoor. Er volgt een bewust keuzegesprek waarin de zorgbehoefte wordt besproken. Hierna vraagt het zorgkantoor om een budgetplan waarin door de budgethouder (uw naaste of u als diens vertegenwoordiger) geschetst wordt hoe hij of zij het budget denkt te gaan besteden. De zorg die de budgethouder gaat inkopen moet op een verantwoorde en doelmatige manier geleverd worden. Ter controle hiervan kan het zorgkantoor huisbezoeken afleggen.

Het Pgb wordt beheerd door de Sociale verzekeringsbank (SVB). Facturen kunnen ter declaratie ingediend worden bij de SVB, waarna uitbetaling volgt. Voorwaarden hiervoor zijn een door het zorgkantoor goedgekeurde zorgbeschrijving en overeenkomst voor de zorgverlener.

Omzorg en Wlz en Pgb

Heeft uw naaste een groter wordende zorgbehoefte of is er al een Wlz indicatie? Dan kunt u via Omzorg particuliere zorg op maat inkopen vanuit een Pgb. Want met onze ruime keuze in verschillende zorgverleners kunnen wij de zorg organiseren op de manier zoals uw naaste dit wenst. Hoe we dit doen?

 • – Wij vormen een klein zorgteam (rondom en) op basis van uw voorkeuren.
 • – Het zorgteam bestaat uit zorgverleners die door Omzorg zijn gescreend op ondernemerschap, kwaliteit en ervaring.
 • – We verzorgen de volledige roostering en planning, in overleg met uw naaste en de zorgverleners.
 • – We stellen een zorgdossier beschikbaar met daarin een zorgplan en ruimte voor afspraken en rapportage.
 • – We ondersteunen u en uw naaste doorlopend bij zorg-inhoudelijke vragen, in contact met specialisten, vragen over het rooster en het verloop van de zorg.
 • – Bij ziekte ondersteunen we zorgverleners in het zoeken naar vervanging.
 • – We faciliteren teambijeenkomsten.
 • – Omzorg is dag en nacht, 24/7 bereikbaar.

Ook kan Omzorg de zorgvrager ondersteunen bij zaken rondom het Pgb. Zo biedt Omzorg hulp bij de aanvraag of opstart van het Pbg en ondersteunen we bij het invullen van het budgetplan. Indien gewenst stellen we samen met u en/of onze zorgverleners een zorgbeschrijving op en nemen we het overgrote deel van het invullen van de juiste overeenkomsten voor onze rekening. Zo nodig faciliteren we in wijzigingsformulieren. Kortom, Omzorg kan een groot deel van de administratieve handelingen voor uw naaste uit handen nemen.

Meer weten of kennis maken?

Terug naar het nieuwsoverzicht